Dasar Privasi dan Kerahsiaan

Ini ialah satu set peraturan yang membantu memastikan maklumat peribadi anda selamat dan rahsia.

Di syarikat kami, kami ingin memastikan maklumat pelanggan kami dirahsiakan dan selamat. Jadi, kami telah membuat rancangan yang melindungi semua perkara yang diberitahu atau dipesan oleh pelanggan kami.

Kami berjanji untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat dan tidak akan memberitahu orang lain mengenainya. Satu-satunya masa yang kami mungkin gunakan untuk pemasaran adalah apabila kami benar-benar perlu, tetapi walaupun begitu, kami tidak akan memberitahu sesiapa siapa anda.